Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 177/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Thái)

Quyết định số 177/QĐ-XPHC ngày 14/4/2022 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Thái)

File đính kèm