Thông tin đấu thầu thuốc

Quyết định số 1465/QĐ-BYT công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (62 thuốc)

Quyết định số 1465/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 của Bộ Y tế công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (62 thuốc)

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin