Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 13/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Korea E-Pharm., Inc (Đại diện là Công ty TNHH DP Minh Tiến))

Quyết định số 13/QĐ-XPHC ngày 15/01/2019 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Korea E-Pharm., Inc (Đại diện là Công ty TNHH DP Minh Tiến))

File đính kèm