Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 13/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Korea E-Pharm., Inc (Đại diện là Công ty TNHH DP Minh Tiến))

Quyết định số 13/QĐ-XPHC ngày 15/01/2019 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Korea E-Pharm., Inc (Đại diện là Công ty TNHH DP Minh Tiến))

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin