Thông tin xử lý vi phạm

Quyết định số 101/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về mỹ phẩm (Công ty TNHH công nghệ và môi trường Vành Đai Xanh)

Quyết định số 101/QĐ-XPVPHC ngày 13/3/2020 của Cục Quản lý Dược về việc xử phạt vi phạm hành chính về mỹ phẩm (Công ty TNHH công nghệ và môi trường Vành Đai Xanh)

File đính kèm