Đăng kí thuốc

Quyết định số 02/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 34 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 173

Quyết định số 02/QĐ-QLD ngày 05/01/2022 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 34 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 173

File đính kèm