Ngôi sao thuốc Việt lần 2 năm 2023

Quyết định công nhận Doanh nghiệp sản xuất thuốc và Sản phẩm thuốc đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2

Quyết định số 1278/QĐ-BYT ngày 16/5/2024 của Bộ Y tế về việc công nhận Doanh nghiệp sản xuất thuốc và Sản phẩm thuốc đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt" lần thứ 2

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin