Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định ban hành danh mục 17 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162 bổ sung

Quyết định số 448/QĐ-QLD ngày 06/7/2018 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 17 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162 bổ sung.

File đính kèm : 448_QĐ_QLD.pdf