Đăng kí thuốc

Quyết định ban hành danh mục 1064 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại VN - Đợt 164 (QĐ 108)

Quyết định số 108/QĐ-QLD ngày 27/02/2019 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 1064 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại VN - Đợt 164

File đính kèm