Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định 1344/QĐ-BYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty cổ phần dược - TBYT Đà Nẵng

Quyết định 1344/QĐ-BYT ngày 21/5/2024 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty cổ phần dược - TBYT Đà Nẵng

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin