Quy trình phòng QL-KD

QT.KD.09.01 - Quy trình xét duyệt đơn hàng nhập khẩu thuốc hiếm, thuốc theo nhu cầu điều trị của bệnh viện trong trường hợp đặc biệt

QT.KD.09.01 - Quy trình xét duyệt đơn hàng nhập khẩu thuốc hiếm, thuốc theo nhu cầu điều trị của bệnh viện trong trường hợp đặc biệt.

File đính kèm.