Thông tin xử lý vi phạm

Kết luận thanh tra về việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc tại tỉnh Ninh Bình

Kết luận số 5689/KL-QLD ngày 26/4/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc tại tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 107/QĐ-QLD ngày 21/3/2017 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược.

File đính kèm: 962017_5689_KL_QLD.pdf