Thông tin xử lý vi phạm

Góp ý Thông tư hướng dẫn GMP đối với thuốc từ dược liệu và Thông tư sửa đổi Thông tư số 14/2012/TT-BYT về GMP bao bì.

 

File đính kèm:13112014_cv_19329_qld_cl.rar