Thông tin xử lý vi phạm

Dừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc và rút số đăng ký lưu hành của Công ty Austin Pharma Specialties Company.

Quyết định số 199/QĐ-QLD ngày 13/04/2015 của Cục Quản lý Dược về việc dừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam đối với toàn bộ số đăng ký thuốc do Công ty Austin Pharma Specialties Company đứng tên đăng ký nêu trong Quyết định số 199. Lý do: Cung cấp thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo qui định về quản lý chất lượng thuốc của Bộ Y tế và kinh doanh nguyên liệu omeprazol, pantoprazol không rõ nguồn gốc xuất xứ.

File đính kèm:852015_qd_199_qld.rar