Con đường thuốc Việt

Doanh nghiệp sản xuất thuốc và sản phẩm thuốc đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt 2014"

 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2862/QĐ-BYT ngày 04/8/2014 về việc công nhận Doanh nghiệp sản xuất thuốc và sản phẩm thuốc đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt 2014".

File đính kèm:2782014_quyet_dinh_cong_nhan_danh_hieu_ngoi_sao_thuoc_viet.rar