Công bố nguyên liệu

Đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (CV số 19049)

Ngày 10/10/2018 Cục Quản lý Dược có Công văn số 19049/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành theo danh mục đính kèm.

Công văn số 19049/QLD-ĐK