Quản lý mỹ phẩm

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Công văn số 10808/QLD-MP ngày 11/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành trên toàn quốc 04 mỹ phẩm do Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Các sản phẩm mỹ phẩm lưu thông không đáp ứng quy định về ghi nhãn mỹ phẩm (danh sác đính kèm)

File đính kèm:1262018_10808_qld_mp.pdf