Thông tin xử lý vi phạm

Đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất Lysozym

 

File đính kèm:2912015_cv_1209_qld_cl.rar