Thông tin xử lý vi phạm

Đình chỉ lưu hành toàn quốc thuốc viên nén Prednisolon 5mg, SĐK: VD-10596-10.

File đính kèm:7102014_cv_17041_qld_cl.rar