Thông tin xử lý vi phạm

Đình chỉ lưu hành toàn quốc thuốc viên nén phân tán Skypodox-100 (Cefpodoxime proxetil Dispersible Tablets-100mg USP).

 Đình chỉ lưu hành toàn quốc thuốc viên nén phân tán Skypodox-100 (Cefpodoxime proxetil Dispersible Tablets-100mg USP), số lô 76101, ngày SX: 03/2014, HD: 02/2016, SĐK: VN-16804-13 do Công ty Health Care Formulations Pvt., India sản xuất, Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW1 - Chi nhánh TP HCM nhập khẩu do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về các chỉ tiêu độ hòa tan và định lượng.

File đính kèm:2392014_cv_15927_qld_cl.rar