Thông tin xử lý vi phạm

Đình chỉ lưu hành toàn quốc thuốc viên nén bao phim Erythromycin 250mg do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

 

File đính kèm:1512015_cv_465.rar