Thông tin xử lý vi phạm

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Panlife (Pantoprazole tablets 40mg) - SĐK: VN-12863-11 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Công văn số 1570/QLD-CL ngày 29/01/2015 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công ty cổ phẩn Armephaco về việc thông báo đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Panlife (Pantoprazole tablets 40mg), SĐK: VN-12863-11, số lô: PNV003, ngày SX: 05/11/2013; HD: 04/11/2015 do Công ty Công ty Eurolife Healthcare Pvt. Ltd., India sản xuất, Công ty cổ phẩn Armephaco nhập khẩu do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan (trong môi trường acid và trong môi trường đệm).

File đính kèm:222015_cv_1570_qld_cl.rar