Thông tin xử lý vi phạm

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nang Cefaclor (Cefaclor 250mg), SĐK: VD-10807-10 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

File đính kèm:5102014_cv_17103.rar