Thông tin xử lý vi phạm

Đình chỉ lưu hành thuốc ULCEZ, SĐK: VN-12333-11 của Công ty Nestor Pharmaceuticals Ltd., India sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

 

File đính kèm:6112014_cv_18635_qld_cl.rar