Thông tin xử lý vi phạm

Đình chỉ lưu hành thuốc Pantopep-Dol (Pantoprazol 40mg) - SĐK: VN-12241-11 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

 Công văn số 1572/QLD-CL ngày 29/01/2015 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế TP Hà Nội; Sở Y tế Bắc Kạn; Công ty TNHH MTV dược phẩm Trung ương 1 về việc thông báo đình chỉ lưu hành thuốc Pantopep-Dol (Pantoprazol 40mg), SĐK: VN-12241-11, số lô: FK76M201, NSX: 08/12/2012, HD: 07/12/2015 do Công ty Zim Laboratories Ltd., India sản xuất, Công ty TNHH MTV dược phẩm Trung ương 1 nhập khẩu do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

File đính kèm:222015_cv_1572_qld_cl.rar