Thông tin xử lý vi phạm

Đình chỉ lưu hành thuốc Omeprazol capsules 20mg - SĐK: VN-11336-10

Công văn số 5775/QLD-CL ngày 31/03/2015 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế TP Hà Nội; Sở Y tế Bắc Ninh; Công ty TNHH xuất nhập khẩu Y tế Delta về việc đình chỉ lưu hành thuốc Omeprazol capsules 20mg - SĐK: VN-11336-10; lô SX: OZ4007; Ngày SX: 06/10/2014; HD: 05/4/2017 do công ty Formulations (India) Ltd., India sản xuất; Công ty TNHH xuất nhập khẩu Y tế Delta nhập khẩu do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

File đính kèm:742015_cv_5775_qld_cl.rar