Thông tin xử lý vi phạm

Đình chỉ lưu hành thuốc Nestoflox (Ofloxacin 200mg), SĐK: VN-13026-11 của Công ty Nestor Pharmacerticals Limited, India sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

 

File đính kèm:13102014_cv_17191_qld_cl.rar