Tin chỉ đạo - điều hành

Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Công văn số 11533/QLD-MP ngày 20/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi lô sản phẩm Gelica facial mask gel.Keo mặt nạ - 60g (Số lô: 19/01/2018; Hạn dùng: 19/01/2021). Sản phẩm do Công ty TNHH CN (Địa chỉ: 29D1 Khu định cư Tân Qui Đông, Q7, Tp. HCM) là tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

File đính kèm: 11533_QLD_MP.pdf