Danh sách CSSX được cấp GMP của DAV

Danh sách CSSX thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại VN đáp ứng tiêu chuẩn GMP (cập nhật đến ngày 18/6/2020)

Công văn số 8248/QLD-CL ngày 19/6/2020 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh sách CSSX thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại VN đáp ứng tiêu chuẩn GMP (cập nhật đến ngày 18/6/2020)

Công văn 8248/QLD-CL

Danh sách CSSX đạt GMP (pdf)

Danh sách CSSX đạt GMP (excel)

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin