Danh sách các CSSX có thuốc VPCL phải tiền kiểm

Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng Đợt 8 (cập nhật đến ngày 31/12/2014)

Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng Đợt 8 (cập nhật đến ngày 31/12/2014)

File đính kèm:1412015_vi_pham_cl_thuoc_dot_8.rar

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin