KK&KKL THUỐC SX TN

Danh mục các thuốc trong nước đã kê khai giá nhưng chưa hợp lý, đã có văn bản của Cục Quản lý Dược.

Danh mục các thuốc trong nước đã kê khai giá nhưng chưa hợp lý, đã có văn bản của Cục Quản lý Dược.

File đính kèm : TTN_công_bố_chưa_hợp_lý_đến_ngày_16.6.17.rar