Tin chỉ đạo - điều hành

Cung ứng thuốc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh sởi (CV số 16632/QLD-KD)

Ngày 28/8/2018 Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 16632/QLD-KD gửi các Đơn vị có kế hoạch chủ động để đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho công tác phòng, chống dịch bệnh có thể phát sinh trong mùa mưa, lũ.

Công văn 16632-QLD-KD