Đăng kí thuốc

Công văn yêu cầu về xuất xứ công thức đối với thuốc generic (CV 2396)

Công văn số 2396/QLD-ĐK ngày 28/02/2019 của Cục Quản lý Dược về việc yêu cầu về xuất xứ công thức đối với thuốc generic

File đính kèm