Thông tin xử lý vi phạm

Công văn về việc thu hồi thuốc Fenspirol (CV 1969)

Công văn số 1969/QLD-CL ngày 25/02/2019 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi thuốc Fenspirol

File đính kèm