Cảnh báo và thu hồi

Công văn về việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm (CV 8878)

Công văn số 8878/QLD-MP ngày 10/6/2019 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm

File đính kèm