Thông báo

Công văn về việc tăng cường nguồn cung ứng của các loại vắc xin - Gửi các cơ sở đăng ký, sản xuất, nhập khẩu vắc xin (CV 10059)

Công văn số 10059/QLD-KD ngày 24/6/2019 của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường nguồn cung ứng của các loại vắc xin - Gửi các cơ sở đăng ký, sản xuất, nhập khẩu vắc xin

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin