Thông báo

Công văn về việc tăng cường nguồn cung ứng của các loại vắc xin - Gửi các cơ sở đăng ký, sản xuất, nhập khẩu vắc xin (CV 10059)

Công văn số 10059/QLD-KD ngày 24/6/2019 của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường nguồn cung ứng của các loại vắc xin - Gửi các cơ sở đăng ký, sản xuất, nhập khẩu vắc xin

File đính kèm