Thông báo

Công văn về việc sửa đổi danh mục thuốc tại Thông tư số 03/2019/TT-BYT (CV 11088)

Công văn số 11088/QLD-GT ngày 04/7/2019 của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi danh mục thuốc tại Thông tư số 03/2019/TT-BYT

File đính kèm (pdf)

File đính kèm (word)