Thông báo

Công văn về việc nhập khẩu và lưu hành thuốc Valsacard 80mg, 160mg (CV 453/QLD-CL)

Công văn số 453/QLD-CL ngày 18/01/2019 của Cục Quản lý Dược về việc nhập khẩu và lưu hành thuốc Valsacard 80mg, 160mg.

File đính kèm