Thông báo

Công văn về việc lựa chọn thuốc đối chứng dùng trong nghiên cứu tương đương sinh học (CV 21567/QLD-ĐK)

Công văn số 21567/QLD-ĐK ngày 14/11/2018 của Cục Quản lý Dược về việc lựa chọn thuốc đối chứng dùng trong nghiên cứu tương đương sinh học.

File đính kèm