Đăng kí thuốc

Công văn về việc đính chính Quyết định cấp SĐK thuốc nước ngoài (CV 11298)

Công văn số 11298/QLD-ĐK ngày 09/7/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Quyết định cấp SĐK thuốc nước ngoài

File đính kèm