Cảnh báo và thu hồi

Công văn về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm (CV 12303)

Công văn số 12303/QLD-MP ngày 19/7/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

File đính kèm