Cảnh báo và thu hồi

Công văn về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm (CV 10928)

Công văn số 10298/QLD-MP ngày 03/7/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

File đính kèm