Cảnh báo và thu hồi

Công văn về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm (CV 10053)

Công văn số 10053/QLD-MP ngày 24/6/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin