Cảnh báo và thu hồi

Công văn về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm (CV 10053)

Công văn số 10053/QLD-MP ngày 24/6/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

File đính kèm