Thông tin xử lý vi phạm

Công văn về việc đình chỉ lưu hành thuốc Alphachymotrypsine 4200 không đạt TCCL (CV 11100)

Công văn số 11100/QLD-CL ngày 05/7/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc Alphachymotrypsine 4200 không đạt TCCL

File đính kèm