Thông tin xử lý vi phạm

Công văn về việc đình chỉ lưu hành thuốc Alphachymotrypsine 4200 không đạt TCCL (CV 11100)

Công văn số 11100/QLD-CL ngày 05/7/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc Alphachymotrypsine 4200 không đạt TCCL

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin