Thông tin xử lý vi phạm

Công văn tạm ngừng sử dụng thuốc Hadubaris do Công ty CP Dược VTYT Hải Dương sản xuất

Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 17690/QLD-CL ngày 17/9/2015  về việc tạm ngừng sử dụng thuốc Hadubaris, số đăng ký VD-18438-13 do Công ty CP Dược VTYT Hải Dương sản xuất

File đính kèm:2592015_17690_qld_cl.pdf