Danh sách các CSSX có thuốc VPCL phải tiền kiểm

Công văn số 9995/QLD-CL công bố đợt 35 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Công văn số 9995/QLD-CL ngày 24/8/2021 của Cục Quản lý Dược công bố đợt 35 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

File đính kèm

Danh sách các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng - Đợt 35