Danh sách CSSX được chứng nhận GMP nước ngoài

Công văn số 9824/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 31)

Công văn số 9824/QLD-CL ngày 20/10/2023 của Cục Quản lý Dược về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 31)

Công văn số 9824/QLD-CL

Công bố GMP NN Đợt 31 - Danh sách Đạt

Công bố GMP NN Đợt 31 - Danh sách Điều chỉnh

Công bố GMP NN Đợt 31 - Danh sách Giải trình