Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 9764/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 (Viên nén bao đường Hoạt huyết dưỡng não)

Công văn số 9764/QLD-CL ngày 20/8/2021 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 (Viên nén bao đường Hoạt huyết dưỡng não)

File đính kèm