Đăng kí thuốc

Công văn số 9621/QLD-ĐK về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy ĐKLH

Công văn số 9621/QLD-ĐK ngày 02/7/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy ĐKLH

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin