Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 9586/QLD-CL về việc thu hồi thuốc không đạt chất lượng (Dung dịch uống Batiwell (Bromhexin hydroclorid 0,8mg/ml), Số ĐKLH: VD-31011-18, Số kiểm soát: 00121, NSX: 08/03/2021, HD: 08/03/2024)

Công văn số 9586/QLD-CL ngày 28/9/2022 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi thuốc không đạt chất lượng (Dung dịch uống Batiwell (Bromhexin hydroclorid 0,8mg/ml), Số ĐKLH: VD-31011-18, Số kiểm soát: 00121, NSX: 08/03/2021, HD: 08/03/2024)

File đính kèm