Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 953/QLD-KD về việc sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCOV gây ra

Công văn số 953/QLD-KD ngày 05/02/2020 của Cục Quản lý Dược về việc sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCOV gây ra

File đính kèm